ชุมชนอพยพกับโอกาสที่สูญเสียไป จากการไร้กรรมสิทธิ์ที่ดิน

แม้มีมติ ครม. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานปฏิบัติ แต่ชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

และที่พวกเขายิ่งกังวลเข้าไปอีก เมื่อพบว่า พื้นที่รองรับการอพยพซึ่ง กฟผ. เช่าที่ป่าสงวนฯ จากกรมป่าไม้นั้น ตอนนี้หมดสัญญาเช่าไปแล้ว โฉนดก็ยังไม่ได้ ที่ดินก็อยู่ในที่ป่าสงวนฯ เห็นแบบนี้ ชาวบ้านเลยอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า หน่วยงานราชการกำลังทำอะไรกันอยู่ ทำไมชาวบ้าน ต้องมาเผชิญกับปัญหาซ้ำซ้อน ที่กระทบต่อความมั่นคงในชีวิตแบบนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active