แก้กฎหมายประมง เพื่อความยั่งยืนทะเลไทย ?

รัฐบาลและฝ่านค้านได้ร่วมมือกันผลักดันการแก้กฎหมายประมง เพื่อปลดล็อกอุปสรรคต่าง ๆ ในกฎหมายฉบับเก่าให้สอดคล้องกับวิถีประมง ส่งเสริมประมงไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถทำอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืน

.

แต่ท่ามกลางสัตว์น้ำในทะเลที่มีแต่จะลดจำนวนลงทุกปี การแก้กฎหมายด้วยการปลดล็อกข้อจำกัดให้สามารถทำประมงได้มากขึ้น จะช่วยให้การทำประมงในทะเลไทยเกิดความยั่งยืนจริงหรือไม่?

.

เรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จะมาไขคำตอบในเรื่องนี้

Author

AUTHOR

ธีรวัฒน์ หวังธิติธีรกุล

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา