สงกรานต์ 21 วัน หวั่นคนไทยเสี่ยงอุบัติเหตุ

ปัจจุบันไทยติดอันดับ 1 ของโลกที่เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาจากขับรถเร็วและเมาแล้วขับมาเป็นสาเหตุหลัก
.

สอดคล้องกับปีนี้ องค์การยูเนสโก ก็ประกาศรับรองให้ประเพณีสงกรานต์เป็น มรดกโลก จึงทำให้รัฐบาลได้ประกาศเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์นานถึง 21 วันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

.

จึงทำให้หลายฝ่ายกังวลไทยอาจสูญเสีญชีวิตเพิ่มจากอุบัติเหตุมากกว่าเดิมหลายเท่า จากความเข้มงวดด้านนโยบายที่ไม่รัดกุมมากพอ

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา