อาชญากรรมเด็ก “แก๊งผู้แพ้” ที่ไม่รู้ตัว ?

“แก๊งเด็กก่ออาชญากรรม คือ การรวมกลุ่มของ ผู้แพ้ ที่ไม่รู้ตัวเอง…” เป็นสิ่งที่ “ป้ามล-ทิชา ณ นคร” ถอดบทเรียนจากการกระทำผิดของเด็ก และเยาวชนภายในบ้านกาญจนาฯ ในช่วงที่สังคมเต็มไปด้วยคำถามต่อภาพความรุนแรงกรณี #ป้าบัวผัน

.

ข้อมูลจากบ้านกาญจนาฯ พบว่า เบื้องหลังชีวิตที่ก้าวพลาด ของ เยาวชน ส่วนสำคัญมาจาก “การไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง” และการมีชีวิตอยู่อย่าง “ผู้แพ้” ทั้งความรู้สึกแพ้จากมิติการศึกษา ไปจนถึงการถูกทำให้ “ไร้ตัวตน” จากคนในครอบครัวเอง

.

ทั้งหมดคือจุดเริ่มต้นให้เด็ก เยาวชน ค่อย ๆ บ่มเพาะความรู้สึก “ไร้คุณค่า” ซ้ำ ๆ จนกลายเป็นการหาพื้นที่ใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในทางที่ผิด แล้วอะไร คือ ทางออก The Active ชวน “ทิชา ณ นคร” ถอดรหัส “เด็กก่ออาชญากรรม”

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา