ย้อนทบทวน 13 ปี มติ ครม. ฟื้นฟูชาวกะเหรี่ยงสู่ความหวังไปต่อกฎหมายชาติพันธุ์

3 สิงหาคม 2553 ย้อนไปเมื่อ 13 ปีที่แล้ว คณะรัฐมนตรีขณะนั้น มีมติเห็นชอบ “แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง”

.

ถัดจากการอนุมัติ มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ในปีเดียวกัน เรื่อง “แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ” ที่ถือเป็นการเปิดประตูและสร้างการเปลี่ยนแปลง ต่อการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม

.

The Active ชวนวิเคราะห์และย้อนทบทวนความสำคัญและก้าวย่างสำคัญของการเปลี่ยนแปลง จาก มติ ครม. สู่การขับเคลื่อนร่างกฎหมายชาติพันธุ์ ตลอดจน ความหวัง โอกาสเดินต่อของร่างกฎหมายในรัฐบาลใหม่ ไม่ว่าสุดท้ายสมการพรรคร่วมจะออกมาเป็นอย่างไร กับ อ.ต้น อภินันท์ ธรรมเสนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา