ไม่มีกฎหมายหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ?

การหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่นานาประเทศให้ความสำคัญ

.

แต่สังคมไทย ยังทำได้ยาก หากพฤติกรรมไม่เปลี่ยน กฎหมายไม่เพิ่ม ก็เท่ากับว่าชีวิตคนเดินถนนยังเสี่ยงสูงที่จะอันตรายได้ทุกเมื่อ

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา