ช่องโหว่เหลื่อมล้ำการตรวจจับแอลกอฮอล์

แม้ไทยมีกฎหมายเมาไม่ขับ แต่ปัจจุบันกลับพบการตรวจจับแอลกอฮอล์หลายต่อหลายครั้ง

.

เมื่อเกิดอุบัติเหตุมักมีเหตุให้ผู้ดื่มแอลกอฮอล์แล้วมาขับขี่หลายคนเลี่ยงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ประวิงเวลา หรือหาช่องว่างให้พ้นผิด

.

ปัจจัยนี้สะท้อนชี้ช่องโหว่หลายเรื่องเพราะบางคดีพลิกผันจากโทษหนักเป็นเบา ซึ่งไม่คุ้มกับความสูญเสียต่อคู่กรณี เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

.

ติดตามได้ จาก นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ที่จะเปิดมุมมองสะท้อนความเป็นจริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา