ข้อกังวลสิทธิถือครองที่ดินเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายที่ว่ากันมา เป็นส่วนสำคัญให้รัฐบาลทบทวนและชะลอเรื่องนี้ไปก่อน

.

แม้ว่าถอนออกมาแล้ว แต่สิ่งนี้ก็ทำให้สังคมกลับมาตั้งข้อสังเกตกันอีกรอบ ไปในทางที่ว่า รัฐเองพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนมากเกินไปหรือไม่

.

โดยเฉพาะการใช้โอกาสทางเม็ดเงินจากอุตสาหกรรม เอื้อให้กับกลุ่มทุนเข้ามาถือครองที่ดินได้ แน่นอนว่าสิ่งที่ถกเถียงกัน ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะถ้าย้อนดูการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่ง อย่างในภาคตะวันออก พื้นที่ EEC และผลกระทบที่ตามมา อาจอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุด

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active