“แซนด์วิชเจเนอเรชัน” ภาระคนวัยแรงงาน ไม่พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย

ของขวัญที่ภาครัฐจะมอบให้ ถูกใจกลุ่มคนสูงวัยหรือไม่ คงอยู่ที่คำตอบว่า จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตคนสูงวัยดีขึ้นแค่ไหน และอีกประเด็นที่หลายฝ่ายกำลังให้ความสำคัญก็คือ “หลักประกันรายได้ ก่อนเข้าสู่ช่วงสูงวัย” ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนกำลังพยายามขับเคลื่อนให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพราะว่าคนในวัยแรงงานกว่าร้อยละ 40 เวลานี้ ระบุว่า ยังไม่พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย เพราะมีทั้งภาระหนี้สิน หาเลี้ยงครอบครัว โดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างพ่อแม่และลูก ยิ่งทำให้การวางแผนยามเกษียณของพวกเขายากเข้าไปอีก

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active