เข้าใจคนต่าง GEN พยุง “สังคมสูงวัย”

ประชากรกลุ่มแซนวิชเจนเนอเรชัน ถือเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เราเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะอีก 20 ปี ข้างหน้า คนในกลุ่ม Gen-Y ราวครึ่งหนึ่งในปัจจุบันจะกลายเป็นผู้สูงอายุ สวนทางกับอัตราการเกิดที่ต่ำ หรือในอนาคตคนวัยแรงงาน 100 คน จะต้องหารายได้เลี้ยงผู้สูงอายุ ถึง 56 คน เรียกว่าเป็นระเบิดเวลาได้เลย หากยังไม่มีมาตรการรับมือ

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active