กลไกช่วยปลดภาระหนี้ประชาชน

เรื่องหนี้สิน หลังโควิด-19 หลายคนก็ยังฟื้นตัวไม่ได้ “จนเรื้อรัง และตังค์ไม่มี”

ปีนี้รัฐบาลประกาศให้เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน” แล้วสำหรับคนที่เป็นหนี้ รู้สึกว่า ตัวเอง ได้รับการแก้ไขหนี้แล้วหรือยัง ประเมินว่า ถ้ามีคนเดินมา 3 คน ต้องมี 1 คนค่ะที่ติดหนี้ และตัวเลขหนี้ที่คนไทยเป็นรวมกันเวลานี้ ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย สูงถึง 90% ของ GDP เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ครัวเรือนละ 350,000 บาท แถมหนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ก่อรายได้ ดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้บัตรเครดิต หากผิดนัดชำระเมื่อไหร่ อาจติดอยู่ในวงจรหนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่รู้ตัว

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active