ปรากฏการณ์กีบหมู ความล้มเหลวการจัดหางาน

การยืนซื้อขายแรงงานในซอยกีบหมู คือ การขายแรงงานธรรมชาติโดยไร้การคุ้มครองด้านสวัสดิการแรงงานและการจัดหางาน ปรากฏการณ์แบบนี้ยังมีอยู่ในประเทศไทย

.

สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัด ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยให้แรงงานเหล่านี้ไหลบ่ามาที่ซอยกีบหมูได้อย่างไร รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฟังมุมมองจาก ศาสตราภิชาน แล ดิลก วิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถอดชีวิตเรื่องราวจากสารคดีคนจนเมือง ซีซัน 3 ตอน “สวรรค์กรรมกร” สู่ปัญหาเชิงโครงสร้าง

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา