ถอดบทเรียน เรื่องเล่าคนจน

การถ่ายทอดปัญหาความยากจนในรูปแบบสารคดี “คนจนเมือง”

.

ได้นำพาให้สัมผัสถึงความยากลำบาก รวมถึงปัจจัยความยากจนได้อย่างลึกซึ้ง เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจในการแก้ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง
.
The Active ชวนถอดบทเรียนปัญหาจากชีวิตจริง ของสารคดีคนจนเมือง ทั้ง 3 ซีซัน เรียนรู้ทำความเข้าใจ ทั้งระดับบุคคลและโครงสร้าง ผ่านมุมมองของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อหาทางเลือก ทางออก เชิงนโยบาย แก้ปัญหาความเหลือมล้ำ

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา