กลไก สร้างภูมิชีวิตคนจนเมือง

ครอบครัวปูแป้นเป็นเพียง 1 ใน 3.4 ล้านคน ซึ่งอาจมีปัญหาที่กำลังซ้อนทับกันอยู่ในหลากหลายมิติ

.

หากจะแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการสงเคราะห์ซึ่งยังคงจำเป็นในช่วงสถานการณ์วิกฤต แต่ในระยะยาว หรือการจะยุติความจนข้ามรุ่น จำเป็นต้องพึ่งนโยบายและกลไกอื่น ๆ

.

คุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกับศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม อดีตคณบดีคณสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,และนายกสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย

.

อาจารย์เห็นปัญหาและครอบครัวในลักษณะนี้ รวมถึงช่องทางการให้ความช่วยเหลือมาเยอะ มองกรณีครอบครัวของน้องปูแป้น ทำให้เรายังเห็นช่องว่างอะไรบ้าง โดยเฉพาะถ้าหากเราจะเดินไปให้ถึงเป้าหมาย “คนจนหมดไป”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active