ความเปราะบางหลากหลายมิติทับซ้อน”ปูแป้น”

ครอบครัวของน้องปูแป้น กำลังเผชิญกับปัญหาในหลากหลายมิติซ้อนทับกันอยู่ ในทางวิชาการนี่ถือ เป็นครอบครัวเปราะบาง มีประเด็นอะไรบ้าง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active