ความฝันของปูแป้น

แม้เกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ แต่ความเป็นอยู่ของ “ปูแป้น” และครอบครัว ยังห่างไกลจากความสะดวกสบาย

.

“ปูแป้น” เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา เพราะต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ริมถนนพระรามที่ 4 ช่วยครอบครัวขายของหารายได้ และดูแลแม่ที่ป่วยเรื้อรัง 12 โรค

.

The Active ชวนดูเรื่องราวของปูแป้นและครอบครัว เธอมีความฝันว่าจะได้เรียนต่อในระดับปริญญา เพื่อช่วยให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่เมื่อเทียบกับความเป็นจริงตรงหน้า หลายอย่างล้วนเป็นอุปสรรค

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active