ปมปัญหาส่งผลประชาชนหนีไม่พ้นความจนรายภาค

มีหลากหลายปัจจัย ที่ส่งผลต่อความยากจน ซึ่งก็ยังแตกต่างกันอีกไปตามบริบทของแต่ละภูมิภาค

แต่ถ้าหากจะลองจัดกลุ่มสาเหตุความยากจน ก็จะแบ่งได้อีก 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 1 ความยากจน ที่เกิดจากเงื่อนไขส่วนบุคคล กับ 2 ก็คือ จนเพราะรัฐ ส่วนนี้เป็นความยากจนที่อยู่เหนือการควบคุมส่วนบุคคล

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active