ความฝันของปูแป้น : คนจนเมือง ซีซัน 3 (โปรโมท)

“ปูแป้น” เด็กวัยมัธยมและครอบครัว เธอมีฝันว่าจะได้เรียนต่อในระดับปริญญา เพื่อช่วยให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่เมื่อเทียบกับความเป็นจริงตรงหน้า หลายอย่างล้วนเป็นอุปสรรค

.

หาบเร่แผงลอย เป็นอาชีพหลักของครอบครัว แม่ของปูแป้นป่วยเรื้อรัง 12 โรค พ่อมีภาวะลองโควิด ส่วนปูแป้นสอบตก 15 วิชา

.

The Active ชวนติดตามสารคดี “คน|จน|เมือง” ซีซัน 3 ตอนแรก “ความฝันของปูแป้น” วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. นี้ 21.10 น. ทาง Thai PBS ช่องหมายเลข 3

.

📌 ช่องทางชมย้อนหลัง https://www.thaipbs.or.th/UrbanPoorDoc

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active