ปัญหาที่อยู่อาศัย ชุมชนริมทางรถไฟ

สถานการณ์ล่าสุด ของ UN-Habitat (แฮบบิ’ แทท) ประมาณการณ์ว่า เรามีกลุ่มคนจนใหม่เกิดขึ้นในเมือง “มากถึง 163 ล้านคน” คนกลุ่มนี้เสียรายได้ เข้าไม่ถึงบริการขั้นพื้นฐาน และไม่มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม

การพัฒนาของเมืองที่เป็นธรรม กระจายโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อย จะช่วยลดช่องว่างของปัญหาเหล่านี้ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active