”บุญร่มไทร” กับโอกาสใหม่ชุมชนคนจนเมือง

เวลานี้ เริ่มมีสัญญาณที่ดีต่อการพัฒนาทั้งในมิติของเศรษฐศาสตร์ คือการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ของการรถไฟและการพัฒนาเชิงสังคม

ให้ชุมชนคนจนเมืองมีสิทธิในที่อยู่อาศัย เราจะพาไปดูบรรยากาศในชุมชนบุญร่มไทร ซึ่งเวลานี้ มีการรื้อถอนบ้านบางส่วนไปแล้ว ตามโครงการพัฒนา แต่ก่อนที่ชาวบ้านจะได้ที่อยู่ใหม่ ก็มีการสร้างบ้านพักชั่วคราวรองรับกันก่อน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active