พื้นที่สื่อ พื้นที่เสียงชาติพันธุ์

ครั้งแรกของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ภาพถ่าย และผลงานศิลปะ จากความร่วมมือของคนในพื้นที่ป่า และคนเมืองได้มาเจอกัน หวังชี้ให้เห็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนตัวจริง

.

The Active เก็บภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งเนื่องวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-14 ส.ค. 2565

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา