เทียบรูปแบบแก้จน สู่การผลักดันนโยบายแต่ละรัฐบาล

ความพยายามแก้ปัญหาความยากจน มีความพยายามแก้ปัญหามาทุกยุคทุกสมัย

แต่เพราะไม่มีนโยบายใดสามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จ เราจึงเห็นหลากหลายนโยบายแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งแนวคิดในการทำนโยบายแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ก็คือ แก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า แบบถ้วนหน้าและแบบรายสาขา

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active