แนวทางแก้ปัญหาความยากจน

หากดูจากแนวทางแก้ปัญหาความยากจนในปัจจุบัน มาตรการที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ใช้จะเน้นไปที่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้า

ซึ่งมีข้อสังเกตุว่า ที่รัฐบาลไม่เลือกทำนโยบายแบบถ้วนหน้า เพราะติดขัดข้อจำกัดด้านงบประมาณ จากปัญหาด้านโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บที่ไม่ตรงเป้า หรือพุดง่าย ๆ คือ งบฯ อาจไม่พอกับการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าให้ประชาชนหรือไม่ ขณะที่แม้จะใช้มาตรการแบบพุ่งเป้ามาบรรเทาปัญหา ก็ยังพบปัญหาการตกหล่นและการกำหนดเกณฑ์ความจนของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active