เส้นทางกีฬา ปูทางสู่อนาคตเด็ก เยาวชนชายขอบ

การใช้เส้นทางนักกีฬาปูทางขอทุนการศึกษาก็ไม่ได้ง่าย

เพราะกว่าจะฝึกซ้อมจนเป็นดาวรุ่งที่ถูกแมวมองจับตาก็ต้องมุมานะอุตสาหะและการฝึกซ้อมมีต้นทุน อย่างกรณีของครูแล่ม เขาต้องใช้ทุนส่วนตัว ซึ่งก็มาจากเงินเดือนครู ซึ่งก็ไม่ได้มากมายนัก ส่วนทุนที่ได้จากโครงการสนับสนุนนักกีฬา ที่มีฝีมือเป็นเลิศ ปีนี้เบิกจ่ายล่าช้า กระทบความเป็นอยู่ของนักกีฬา หนทางเดียวที่ครูแล่ม ทำได้ คือ ต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบ

ชมคลิปเต็มรายการ หนี้..เกมชีวิต นอกสนาม (18 ต.ค. 65)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active