คุยกันหลังดูสารคดี #สำรับชาติพันธุ์ สู่ความมั่นคงอาหารคนเมือง (6 ส.ค. 65)

คุยกันหลังดูสารคดี #สำรับชาติพันธุ์ ถ้าทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ทะเลเปลี่ยน จะเหลืออะไรให้พวกเรากิน

วงเสวนา “จากสำรับชาติพันธุ์ สู่ความมั่นคงอาหารคนเมือง”

• อรวรรณ หาญทะเล เครือข่ายชาติพันธุ์ภาคใต้

• สุพจน์ หลี่จา นายกสมาคมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์

• อภินันท์ ธรรมเสนา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

• พชร คำชำนาญ เจ้าหน้าที่รณรงค์สื่อสาร มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

• มานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สัดส่วนชาติพันธุ์ (ปกาเกอะญอ)

• พัฒนะ จิรวงศ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active