ที่พึ่งคลายเหงา คนสูงวัย

ความเหงา เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกคนและหายไปตามแต่วีธีบำบัดเพื่อคลายเหงา

.

แต่สำหรับผู้สูงอายุมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ที่เข้าไม่ถึงวิธีบำบัด ความเหงาอาจกัดกินจนเกิดเป็นโรค เช่น ซึมเศร้า หรือฆ่าตัวตาย

.

ในปัจจุบันที่ไทยสังคมสูงวัยสมบูรณ์ ท้องถิ่นจึงมีบทบาทการจัดระบบดูแลสุขภาพที่มากกว่าความเจ็บป่วยทางกาย แต่เป็นการดูแลจิตใจของคนสูงวัยด้วย

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา