คนกรุงเหนื่อยนัก…แล้วพักไหน…?

Active Talk(26 พ.ค.2565)

ที่อยู่อาศัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนความเป็นอยู่ของคนเมืองได้เป็นอย่างดี อย่างกรุงเทพมหานครที่มีประชากรอาศัยมากถึง 10 ล้านคน หลั่งไหลเข้ามาเพื่อ อยู่อาศัย ประกอบอาชีพ เรียนหนังสือ ฯลฯ

การลงพื้นที่วันแรกของผู้ว่าฯกทม. “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” สะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข คือเรื่องที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐาน มาร่วมเปิดนโยบายที่อยู่อาศัย กับภารกิจบริหารเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ช่วงแรก รีวิวนโยบายที่อยู่อาศัยของกทม. มอง “ที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง” ช่วยคนไร้บ้าน

ช่วงที่ 2 คุยกับ “นพพรรณ พรหมศรี” | เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ “อนรรฆ พิทักษ์ธานิน” |นักวิจัยศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้