Hack Thailand 2575 ปฏิบัติการ 48 ชม. พลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง | 19 เม.ย. 66

ภารกิจวันที่ 2 กับ Hack Thailand 2575 ปฏิบัติการ 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง กับการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญจากหลายวงการ กว่า 100 ชีวิต และพรรคการเมืองที่ก้าวข้ามความเป็นพรรค เพื่อร่วมสร้างนโยบายในฝันของประชาชน และร่วมกันแก้ปัญหาโจทย์ใหญ่ของประเทศ

ติดตามกันต่อกับภารกิจ ที่ • ภารกิจที่ 6 : Policy Canvas สรุปไอเดียสำหรับนโยบาย • ภารกิจที่ 7 : Validate Your Idea ทดสอบไอเดียกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย • ภารกิจที่ 8: Practice Makes Perfect นำเสนอไอเดีย

และกิจกรรรมอื่นๆที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active