Hack Thailand 2575 ปฏิบัติการ 48 ชม. พลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง | 19 เม.ย. 66 [ช่วงที่2]

ค่ำคืนแห่ง Networking Dinners Hack Thailand 2575 ปฏิบัติการ 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

กับการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลายวงการ กว่า 120 ชีวิต เพื่อร่วมสร้างนโยบายในฝันของประชาชน

และร่วมกันแก้ปัญหาโจทย์ใหญ่ของประเทศ ในภารกิจที่ 8: Practice Makes Perfect นำเสนอไอเดีย จาก 12 ทีม12 ประเด็น แก้โจทย์ใหญ่ปัญหาประเทศ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active