Hack Thailand 2575 ปฏิบัติการ 48 ชม. พลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง | 18 เม.ย. 66 [ช่วงที่ 3

[ช่วงที่ 3] ปรากฎการณ์ครั้งแรกของประเทศไทยที่พรรคการเมืองยุคใหม่ คนรุ่นใหม่ กับวิธีคิดนอกกรอบเพื่อหาคำตอบแบบใหม่ สู่ “นวัตกรรมทางการเมือง”

Hack Thailand 2575 ปฏิบัติการ 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

พบกับการรวมตัวของคนหลากหลายวงการ กว่า 100 คน และการเข้าร่วมของพรรคการเมือง ที่ก้าวข้ามความเป็นพรรค เพื่อร่วมสร้างนโยบายในฝันของประชาชน และร่วมกันแก้ปัญหาโจทย์ใหญ่ของประเทศ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active