รับมือนักท่องเที่ยวจีน คุมโควิดฟื้นเศรษฐกิจ

บทสรุปของการประชุมเตรียมความพร้อมรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน ที่จะไม่มีการเลือกปฏิบัติ ต้องถือเป็นการส่งสัญญาณถึงความมั่นใจในมาตรการคุมโรคของไทย พร้อมกับการเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจ ซึ่งความมั่นใจนี้ คงต้องเดินไปพร้อมกับข้อมูลและความรู้ความเข้าใจของทุกฝ่ายในสังคม

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active