คาร์ซีต เซฟชีวิตลูก

“การกอดลูกให้นั่งตักบนรถยนต์ เท่ากับรักลูกผิดทาง”

.

เพราะมันจะสร้างความเสี่ยงให้กับลูกเมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝัน เพราะแรงกระแทกจะทำให้เด็กหลุดมือได้ คาร์ซีตจึงเป็นทางเลือกที่เด็กจะปลอดภัยกว่า

.

ขณะที่ค่าเฉลี่ย 5 ปีหลัง มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 838 คน/ปี โดยเด็กที่นั่งโดยเด็กที่นั่งบนรถยนต์ที่ไม่ได้นั่งคาร์ซีต มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณ 142 คน/ปี

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา