#สมรสเท่าเทียม ผ่านสภาแล้วหนึ่ง!

Active Talk(16 มิ.ย.2565)

Pride Month กับโอกาสสร้างความเท่าเทียมทางเพศ เมื่อ “พ.ร.บ.คู่ชีวิต” ไม่เท่ากับ “พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม”

ชวนมองสิทธิ ช่องโหว่ทางกฏหมาย หลัง #สมรสเท่าเทียม ได้ไปต่อ รับหลักการด้วยคะแนน 212 ต่อ 180 ทิศทางจากนี้จะเป็นอย่างไร ทำอย่างไร “ความรัก” จะยุติธรรมกับทุกคน

ช่วงแรกwrap-up เมื่อสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม แล้ว พ่วง ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต และทำความเข้าใจ เปิดสาระสำคัญ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม VS พ.ร.บ.คู่ชีวิต

ช่วงที่2 คุยกับ “พรหมศร วีระธรรมจารี” |ภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียม มองช่องว่างกฏหมาย และ “รศ.อานนท์ มาเม้า” |อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์การผลักดันกฏหมายเท่าเทียมทางเพศในไทย

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ และ รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้