ไทยตั้งเป้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 50% ในปี 2568

ยังคงอยู่ในควันหลงของวันแม่ สัปดาห์ก่อนรายการตรงประเด็นนำเสนอเรื่องราวของวิถี “แม่ยุคใหม่” พยายามทำให้เห็นอุปสรรค และข้อจำกัดที่ต้องรับภาระหนักหลายเรื่อง ไม่เฉพาะแค่เลี้ยงลูก สิ่งที่ค้นพบจึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมในยุคนี้หลายครอบครัวจึงเลือกที่จะไม่มีลูก นำมาสู่ปัญหาอัตราการเกิดน้อย และเป็นการเกิดที่ไม่ได้คุณภาพ

สถานการณ์นี้ยิ่งน่ากังวล เพราะนี้ประเทศไทยเองก็เข้าสู่ “สังคมสูงวัย” ที่ต้องการประชากรที่มีคุณภาพมาทดแทน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active