ข้อท้าทายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน ตามเป้าหมาย 50%

ถ้าเราลองดูภาพรวม อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบหกเดือนของประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน จะพบว่า ไทยเรา มีอัตราการให้นมแม่ที่เกือบจะต่ำที่สุด เหนือกว่า เวียดนาม ประเทศเดียวเท่านั้น

ส่วนประเทศที่มีสถานการณ์ สัดส่วนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในช่วง 6 เดือน มากที่สุดในอาเซียน ก็คือ กัมพูชา รองลงมา คือ เมียนมา และ อินโดนิเซีย ทีมีสัดส่วนให้นมแม่เกิน 50% ตามที่องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าเอาไว้

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active