“สภาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแห่งชาติ” ข้อเสนอ Hack Thailand 2575

พูดถึงสมรสเท่าเทียม ตอนนี้กำลังจะเข้าวาระ 2 โดยขีดเส้น ต้องร้องขอต่อสภาฯ ให้นำกลับมาพิจารณา ภายใน 60 วัน เพื่อไม่ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ ซึ่งหลายๆ พรรครับปากว่า “พร้อมเดินหน้าต่อทันที” แต่ก็ยังวางใจได้ไม่เต็มที่นัก เพราะภาคประชาสังคมที่จับตาการลงมติโหวตในสมัยที่ผ่านมา มี ส.ส.บางคนที่ไม่ยกมือสนับสนุน ทั้งที่ในการหาเสียงรับปากกว่าสนับสนุนการสร้างครอบครัวของคนเพศหลากหลาย การมีสภาหรือหน่วยงาน ที่คอยกำกับ ติดตามดูแล รวมถึงมีบทลงโทษตั้งแต่ก่อน-หลัง เลือกตั้ง จึงเป็นกลไกหนึ่งที่พวกเขาพยายามเสนอ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active