อยู่ดี-ตายดี ออกแบบได้

คุณเคยคิดบ้างไหมว่า ตัวเองจะมีชีวิตยืนยาวไปนานแค่ไหน ?

.

นี่ไม่ใช่การคิดถึงเรื่องอัปมงคล หากอยากอยู่ดีตายดี แต่ไม่วางแผน อาจจะกลายเป็นภาระต่อตัวเองลูกหลานและประเทศชาติเลยทีเดียว อยู่ดีตายดียังพบว่าสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพ การศึกษาและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ซึ่งบุตรหลานคือเงื่อนไขสำคัญ เป็นความสุข ในชีวิตผู้สูงอายุทุกๆมิติ แต่ทุกวันนี้คนไทยยังจินตนาการและวางแผนไปให้ถึงการอยู่ดีตายดีน้อยเกินไป

.

The Active รวบรวมปาฐกถาพิเศษบางช่วง “ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การอยู่ดีตายดี” จากนพพล วิทย์วรพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน BOT SYMPOSIUM 2023 The Economics of Well-Being เนื่องในโอกาสครบรอบ50 ปี บทประพันธ์ของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา