นิยามครอบครัวหลากหลาย ผ่านคาเฟไอศกรีม

ให้รสชาติไอศกรีม นิยามครอบครัวในฝันของคุณ

.

การลดปัญหาสังคมสูงวัยที่สวนทางกับอัตราการเกิดต่ำ ด้วยนโยบายกระตุ้นให้คนมีลูกด้วยปัจจัยต่าง ๆ พิสูจน์ในหลายประเทศแล้วว่าได้ผลในระยะสั้น ส่วนสำคัญเพราะบริบทสังคม ค่านิยมการมีครอบครัวของไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

.

The Active พาไปชมกิจกรรม “Diversity Café” หรือ คาเฟ่ไอศกรีม ที่จัดโดย Thailand Policy Lab ห้องปฏิบัติการนโยบาย โดยสภาพัฒน์และ UNDP ร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ผู้เข้าชมได้ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับครอบครัวในฝันผ่านไอศกรีม 5 รสชาติ ที่สำคัญข้อมูลแบบสำรวจยังถูกนำไปบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาประชากรระดับชาติ เพื่อออกแบบนโยบายตอบโจทย์การสร้างครอบครอบครัวที่หลากหลายในอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา