LGBTQIAN+ เป็นอะไรก็ได้ ขอแค่…

“สังคมมักจะคาดหวังให้พวกเราต้องเก่ง ฉลาด เป็นสีสันให้กับโลกใบนี้ พี่ขอนิยามว่าเป็นการหยิบยื่น “ของขวัญในความไม่ปกติ” เพราะเราเกิดมาเป็นแบบนี้ไง เลยต้องมอบอะไรบางอย่างให้กับเธอ”

.

เสียงสะท้อนจาก ชนม์ชยนันท์ พร้อมสมบัติ บรรณาธิการข่าว Thai PBS ที่มองว่า กว่าจะมาถึงจุดที่ตัวเองภาคภูมิใจในการทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เช่นเดียวกับทุกสาขาอาชีพที่พี่น้อง LGBTQIAN+ ล้วนมีคุณค่าในตัวเอง เหลือเพียงสังคมที่ต้องโอบรับความแตกต่างหลากหลาย ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ เปิดพื้นที่ให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เท่าเทียม

.

เพราะ LGBTQIAN+ จะเป็นอะไรก็ได้ ขอแค่…เป็นตัวเอง

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา