BKK Pride Clinic เมืองเป็นมิตรสุขภาวะเพศหลากหลาย

เมืองที่เป็นมิตรต่อคนทุกเพศ (Rainbow City) หนึ่งในมิติสำคัญ คือ บริการด้านสาธารณสุข

.

ที่ต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้บริการเฉพาะหรือตอบโจทย์ผู้มีความหลากหลายทางเพศยังมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบต่อความต้องการ ส่งผลให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าไม่ถึงระบบสุขภาพ

.

BKK Pride Clinic ในยุคของงนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่กำลังจะครบ 1 ปี ในเดือน ก.ค.66 สะท้อนความจำเป็นของคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย ผ่านจำนวนผู้เข้ารับบริการจนเกือบเต็มทั้ง 21 แห่ง The Active พาไปดูการทำงานที่ BKK Pride Clinic รพ.กลาง กทม. ที่บุคลากร และบรรยากาศที่เป็นมิตร ส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะของคนเมืองอย่างเท่าเทียม

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา