เครื่องตรวจพันธุ์ข้าวฝีมือคนไทย รู้ผลใน 5 นาที

“ทำไมชาวนาไทยบางส่วนขายข้าวแล้วได้ราคาต่ำ?” เพราะหนึ่งในปัญหาคือการมีพันธุ์ข้าวปลอมปน

.
รู้หรือไม่? ปัจจุบัน ร้อยละ 99 มีการตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกพันธุ์ข้าวด้วยการดูลักษณะทางกายภาพข้าวด้วยตาเปล่า ที่มีความคลาดเคลื่อนสูงและผิดพลาดได้ ส่วนวิธีต้มหรือย้อมสีข้าวก็ใช้เวลานาน
.
สตาร์ตอัปรุ่นใหม่คิดค้นนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ตรวจสอบคุณภาพข้าว แม่นยำสูงกว่าสายตามนุษย์ถึง 4 เท่า ลดการโกงราคาและยังทำให้เกิดการซื้อขายข้าวคุณภาพที่มีราคาเป็นธรรม

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา