เปิดแผงขายปลาตัวเล็กคนซื้อเลือกอย่างไร ?

คุณคิดว่าปลาตัวเล็กที่สุดที่ถูกนำมาขายคือปลาอะไร เล็กขนาดไหน ?

.
The Active ชวนสำรวจตลาดการค้าสัตว์น้ำวัยอ่อน มองทางเลือกผู้บริโภค
ตั้งคำถามหากไม่จำหน่ายสัตว์น้ำตัวเล็กจะรับมืออย่างไร ? ในวันที่ประชากรสัตว์ทะเลลดน้อยลง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา