วิกฤตปลาทูไทยใกล้หมดทะเล

จำนวนปลาทูไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสถิติการจับปลาทูตัวเต็มวัยปี 2557 ได้ 128,835 ตัน และ ปี 2563 จับได้เพียง 18,436 ตัน เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญ ว่าทรัพยากรทางทะเลลดน้อยลง

.
โดยสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ระบุหนึ่งในสาเหตุสำคัญ คือการจับสัตว์น้ำวัยอ่อนหลายชนิด รวมทั้งลูกปลาทู ไปขายในตลาดผู้บริโภค และโรงงานอาหารสัตว์ ทำให้ตัดวงจรชีวิตการเติบโตและขยายพันธุ์
.
วันทะเลโลก 8 มิถุนายน The Active ชวนฟังเสียงชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพร พื้นที่สำคัญที่ปลาทูจะมาวางไข่ กับความกังวลอนาคตปลาทูไทยจะหมดจากทะเล ไม่มีปลาทูไทยให้ทำน้ำพริกปลาทู เมนูคู่ครัวไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา