รออีกนิด… ถ้าคิดจะกินปลา (ตัวเล็ก)

‘ปลาใหญ่กินปลาเล็ก’ ก็ถูกแล้ว แต่ถ้าคนชิงเอาปลาเล็กมากินก่อน สุดท้ายก็จะไม่มีปลาใหญ่ให้กินอีกต่อไป

.

The Active ชวนพิจารณาอาหารว่าสัตว์ทะเลขนาดไหนที่เหมาะกับการรับประทาน รวมวิธีการช่วยรักษาสมดุลทางทะเลผ่านการบริโภค ใน The Explainer ตอน “รออีกนิด… ถ้าคิดจะกินปลา (ตัวเล็ก)” กับ ‘พรีน พิชญาพร โพธิ์สง่า’

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา