ตลาดเสรี ความมั่นคงเกษตรกรไทย ?

การเปิดด่านสินค้า ส่งผลดีต่อ การส่งออกผลไม้ไทย แต่อีกด้านหนึ่ง เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน กังวลว่าหากไม่มีนโยบายปกป้องเกษตรกร และนำเข้าผลไม้โดยที่ไม่ให้ความสำคัญกับผลผลิตภายในประเทศก่อน อาจกลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรในอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา