คนรุ่นใหม่ภาคเกษตร กับ ภาพฝันชุมชนยั่งยืน

“คนรุ่นใหม่” กลุ่มหนึ่ง กำลังลุกขึ้นมาสานต่ออาชีพ “เกษตรกร”

.

หลายคนปรับตัว นำองค์ความรู้มาพัฒนา เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร นำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยต่อยอดทางการตลาด หาช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งของตนเองและเกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ พวกเขายังมีภาพฝันของการหนุนเสริมต่อยอดสร้างชุมชนเกษตรท่องเที่ยวยั่งยืนด้วย

.

The Active ชวนไปเที่ยวและพูดคุยกับหนึ่งในเกษตรกร สมาชิกกลุ่มฟาร์มฝันปันสุข ที่นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา