เกษตรกร นอกเขตชลประทาน ?

ใกล้เข้าสู่ช่วงเลือกตั้ง 2566 หลายพรรคต่างก็ชูนโยบายสำคัญ ๆ เพื่อเรียกคะแนนเสียง

.

ขณะที่เกษตรกรไทยถือเป็นฐานเสียงสำคัญ แต่หนึ่งในปัญหาหลัก ที่เกษตรกรต้องเผชิญและอยากให้แก้มากที่สุดก็คือ ปัญหาที่ดินและแหล่งน้ำเพราะที่เปรียบเสมือนต้นทุนชีวิตที่สำคัญของการทำเกษตร

.

เมื่อไม่มีน้ำ ก็แทบจะไม่มีรายได้ และขาดทุนจากปัญหารุมเร้าหลายด้าน ขณะที่ปัจจุบันไทยมีพื้นที่เกษตรทั่วประเทศกว่า 150 ล้านไร่ ร้อยละ 22 เป็นเกษตรอยู่ในระบบชลประทาน ที่เหลืออีกร้อยละ 70 อยู่นอกเขตชลประทาน ที่รอฟ้าฝนเป็นใจ

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา