ทัวร์ข่วงวัฒนธรรม ถึง แปลงผักชาติพันธุ์ หมู่บ้านปางสา จ.เชียงราย

กลุ่มชาติพันธุ์ใน จ.เชียงราย เน้นเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ด้วยการกินข้าวใหม่

.

สะท้อนศักยภาพอาหารที่หลากหลาย ปลอดภัย และคงอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา