จย่า วู่ จย่า ข้าวใหม่ลีซู

หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว กลุ่มชาติพันธุ์จะนำผลผลิตมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแบ่งปัน เพื่อนบ้าน และร่วมการเฉลิมฉลอง และขอพรให้ปีหน้าฟ้าใหม่ มีผลผลิตที่เพียงพอ เหลือกินเหลือใช้ มีความสุขกาย สุขใจตลอดปีใหม่

.

The Active ชวนหาความหมายของ พิธีกรรมข้าวใหม่ลีซู “จย่า วู่ จย่า”

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา