นักวิชาการ ลูกชาวนา มองนโยบายข้าว-ชาวนาไทย

ปุ๋ยราคาสูง แต่ราคาข้าวตกต่ำ คนกินซื้อแพง คนออกแรงกลับขายข้าวไม่ได้ราคา…

.

ชีวิตชาวนาไทยที่ยังวนลูป ต้องพึ่งพาการประกันส่วนต่างราคาจากรัฐบาลมาหลายสมัย ถึงเวลาทบทวนนโยบายข้าวไทยหรือยัง?

.

The Active คุยกับ ‘รศ.ประภาส ปิ่นตบแต่ง’ จากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ สู่แปลงทดลองยกระดับข้าวคุณภาพแห่งทุ่งนครชัยศรี กับความจริงที่ชาวนาภาคกลางกำลังเผชิญ พร้อมข้อเสนอปรับเปลี่ยนนโยบายข้าว ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ประชาชนย่านหลักสี่ บางเขน เรียนบริหารงานยุติธรรมและนิติศาสตร์ ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา